Mennica Skarbowa S.A.
Twój pewny partner w alternatywnych inwestycjach

ESPI

 

15.12.2020 Raport bieżący nr 10/2020 w sprawie zwiększenia limitu kredytowego przez Bank BGŻ BNP Paribas
03.11.2020 Raport bieżący nr 9/2020 w sprawie uruchomienia nowego punktu sprzedaży pod nową marką „Mennica Krajowa”
12.10.2020 Raport bieżący nr 8/2020 w sprawie uruchomienia nowego oddziału Mennicy Skarbowej SA
31.08.2020 Raport bieżący nr 7/2020 w sprawie wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
27.08.2020 Raport bieżący nr 6/2020 w sprawie podpisania z Hub4Fintech S.A. listu intencyjnego, dotyczącego wdrożenia innowacyjnej platformy obrotu wtórnego metalami szlachetnymi
30.07.2020 Raport bieżący nr 5/2020 w sprawie zwołania ZWZA na dzień 31 sierpnia 2020 r.
Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załącznik Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Załącznik Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Załącznik Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
24.03.2020 Raport bieżący nr 4/2020 w sprawie uzupełnienia raportów bieżących nr 1/2020 i 3/2020
Załącznik Jarosław Żołędowski
Załącznik Agnieszka Olewska
04.03.2020 Raport bieżący nr 3/2020 w sprawie korekty raportu nr 1/2020
Załącznik Zawiadomienie Jarosław Żołędowski
Załącznik Zawiadomienie Agnieszka Olewska
20.02.2020 Raport bieżący nr 2/2020 w sprawie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji przez osoby zarządcze
20.02.2020 Raport bieżący nr 1/2020 w sprawie transakcji na akcjach Spółki przez osoby zarządcze
15.11.2019 Raport bieżący nr 8/2019 w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytowej
30.09.2019 Raport bieżący nr 7/2019 w sprawie zakwalifikowania akcji Emitenta do segmentu NewConnect Focus
30.09.2019 Raport bieżący nr 6/2019 w sprawie reorganizacji aktywów Spółki
01.07.2019 Raport bieżący nr 5/2019 w sprawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
06.06.2019 Raport bieżący nr 4/2019 w sprawie uruchomienia nowego punktu sprzedaży detalicznej
01.06.2019 Raport bieżący nr 3/2019 w sprawie zwołania ZWZA na dzień 28 czerwca 2019 r.
Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załącznik Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Załącznik Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Załącznik Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
03.04.2019 Raport bieżący nr 5/2019 w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy kredytowej
18.01.2019 Raport bieżący nr 1/2019 w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy kredytowej
26.10.2018 Raport bieżący nr 11/2018 w sprawie przekroczenia 5% ogólnej liczby głosów
24.08.2018 Raport bieżący nr 10/2018 w sprawie nabycia znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenia progu 10 proc.
Załącznik Zawiadomienie o przekroczeniu 10 proc. ogólnej liczby głosów w spółce Mennica Skarbowa S.A.
24.08.2018 Raport bieżący nr 9/2018 w sprawie zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta i zejściu poniżej 5 proc. posiadania
Załącznik Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej Mennica Skarbowa S.A.
24.08.2018 Raport bieżący nr 8/2018 w sprawie nabycia akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
Załącznik Zawiadomienie o nabyciu akcji
14.08.2018 Raport bieżący nr 7/2018 w sprawie złożenia do KNF zawiadomienia o podejrzeniu dokonania przestępstw
06.08.2018 Raport bieżący nr 6/2018 w sprawie otwarcia oddziału Spółki w Zielonej Górze
26.07.2018 Raport bieżący nr 5/2018 w sprawie zawarcia Aneksu do Umowy kredytowej
30.06.2018 Raport bieżący nr 4/2018 w sprawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
21.06.2018 Raport bieżący nr 3/2018 w sprawie rekomendacji Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej o przeznaczeniu zysku za 2017 rok
30.05.2018 Raport bieżący nr 2/2018 w sprawie zwołania ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.
Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załącznik Formularz do głosowania przez pełnomocnika
Załącznik Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
06.03.2018 Raport bieżący nr 1/2018 w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytowej Spółki
18.12.2017 Raport bieżący nr 20/2017 w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytowej Spółki
28.11.2017 Raport bieżący nr 19/2017 w sprawie zawarcia istotnej umowy
13.10.2017 Raport bieżący nr 18/2017 w sprawie zamiaru otwarcia nowego oddziału Spółki
04.10.2017 Raport bieżący nr 17/2017 w sprawie korekty zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
28.08.2017 Raport bieżący nr 16/2017 w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
03.07.2017 Raport biężący nr 14/2017 w sprawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
30.06.2017 Raport biężący nr 13/2017 w sprawie stanowiska Zarządu co do powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I i II kwartał 2017 r.
21.06.2017 Raport bieżący nr 10/2017 w sprawie pozytywnego zaoopiniowania przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok
10.06.2017 Raport bieżący nr 9/2017 w sprawie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załącznik Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennica Skarbowa S.A.
Załącznik Formularz głosowania przez pełnomocnika
09.06.2017 Raport bieżący nr 8/2017 w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
09.06.2017 Raport bieżący nr 7/2017 w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
09.06.2017 Raport bieżący nr 6/2017 w sprawie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Załącznik Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennica Skarbowa S.A.
Załącznik Formularz głosowania przez pełnomocnika
05.06.2017 Raport bieżący nr 5/2017 w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
04.06.2017 Raport bieżący nr 4/2017 w sprawie zwołania ZWZA na dzień 30 czerwca 2017 r.
Załącznik Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennica Skarbowa SA
Załącznik MS SA_Formularz głosowania przez pełnomocnika_ZWZA
Załącznik MS SA_Projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki_ZWZA
30.05.2017 Raport bieżący nr 3/2017 w sprawie rekomendacji Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016
24.04.2017 Raport bieżący nr 2/2017 w sprawie zawarcia umowy kredytowej
13.04.2017 Raport bieżący nr 1/2017 w sprawie zawarcia aneksu do umowy kredytowej Spółki

Mennica Skarbowa S.A.

Warszawa

ul. Jasna 1

"Dom Pod Orłami" - 3 piętro
00-013 Warszawa

Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl

 

 Mennica Skarbowa - Pewne inwestycje w metale szlachetne 

 
Copyright: © 2011-2013 MENNICA SKARBOWA S.A.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić tej strony