Mennica Skarbowa S.A.
Twój pewny partner w alternatywnych inwestycjach

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji  

Udział w kapitale zakładowym   

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ  

Bafago Sp. z o.o. 522.400 50,23%  50,23%
Jarosław Żołędowski 120.731

11,60%

11,60%
Aleksander Żołędowski 52.469

5,04%

5,04%

Pozostali 

344.500 33,13% 33,13%
Razem: 1.040.100 100,00%  100,00%

Aktualnie w wolnym obrocie znajdują się akcje serii A oraz B w ilości 344.500 akcji, stanowiące 33,13% kapitału zakładowego Spółki.

Mennica Skarbowa S.A.

    Warszawa

      ul. Jasna 1

      "Dom Pod Orłami" - 3 piętro
      00-013 Warszawa

        Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl

 

 Mennica Skarbowa - Pewne inwestycje w metale szlachetne 

Grupa Mennice Krajowe

 
Copyright: © 2011-2013 MENNICA SKARBOWA S.A.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić tej strony