Mennica Skarbowa S.A.
Twój pewny partner w alternatywnych inwestycjach

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji  

Udział w kapitale zakładowym   

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ  

Bafago Sp. z o.o. 522.400 50,23 %  50,23 %
Arkadiusz Drysch 80.000

7,69 %

7,69 %

Pozostali 

437.700 42,08 % 42,08 %
Razem: 1.040.100 100,00 %  100,00 %

Aktualnie w wolnym obrocie znajdują się akcje serii A oraz B w ilości 437.700 akcji, stanowiące 42,08% kapitału zakładowego Spółki.

Mennica Skarbowa S.A.

    Warszawa

      ul. Jasna 1

      "Dom Pod Orłami" - 3 piętro
      00-013 Warszawa

        Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl

 

 Mennica Skarbowa - Pewne inwestycje w metale szlachetne 

Grupa Mennice Krajowe

 
Copyright: © 2011-2013 MENNICA SKARBOWA S.A.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić tej strony