Mennica Skarbowa S.A.
Twój pewny partner w alternatywnych inwestycjach

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji  

Udział w kapitale zakładowym   

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ  

Bafago Sp. z o.o.* 522.400 50,23%  50,23%
Jarosław Żołędowski* 69.530

6,68%

6,68%
Aleksander Żołędowski 52.469

5,04%

5,04%

Pozostali 

395.701 38,04% 38,04%
Razem: 1.040.100 100,00%  100,00%

Aktualnie w wolnym obrocie znajdują się akcje serii A oraz B w ilości 343.771 akcji, stanowiące 33,05% kapitału zakładowego Spółki. 

* Pani Agnieszka Olewska oraz Pan Jarosław Żołędowski w związku z posiadaniem po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. posiadają pośrednio akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A. Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,23% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.

Mennica Skarbowa S.A.

Warszawa

ul. Jasna 1

"Dom Pod Orłami" - 3 piętro
00-013 Warszawa

Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl

 

 Mennica Skarbowa - Pewne inwestycje w metale szlachetne 

 
Copyright: © 2011-2013 MENNICA SKARBOWA S.A.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić tej strony