Mennica Skarbowa S.A.
Twój pewny partner w alternatywnych inwestycjach

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji  

Udział w kapitale zakładowym   

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ  

Bafago sp. z o.o. 522.400 50,23 %  50,23 %
Setanta S.A. 92.168 8,86 % 8,86 %
Arkadiusz Drysch 77.200

7,42 %

7,42 %

Pozostali 

348.332 33,49 % 33,49 %
Razem: 1.040.100 100,00 %  100,00 %

 Aktualnie w wolnym obrocie znajdują się akcje serii A oraz B w ilości 184.788 akcji, stanowiące 17,76% kapitału zakładowego Spółki.

Mennica Skarbowa S.A.

    Warszawa

      ul. Jasna 1

      "Dom Pod Orłami" - 3 piętro
      00-013 Warszawa

        Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl

 

 Mennica Skarbowa - Pewne inwestycje w metale szlachetne 

Grupa Mennice Krajowe

FORMULARZ KONTAKTOWY
 
Copyright: © 2011-2013 MENNICA SKARBOWA S.A.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić tej strony