Mennica Skarbowa S.A.
Twój pewny partner w alternatywnych inwestycjach

Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  raporcie bieżącym.

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

    Formularz do głosowania przez pełnomocnika

    Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  raporcie bieżącym.

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennica Skarbowa S.A.

    MS SA_Formularz głosowania przez pełnomocnika_ZWZA

    MS SA_Projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki_ZWZA


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  raporcie bieżącym

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

                       Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A.

                      Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZA

                      Projekty uchwał na ZWZ

                      Proponowane zmiany Statutu Spółki ZWZA

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2014 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  raporcie bieżącym

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

                       Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej S.A.

                      Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZA

                      Projekty uchwał na ZWZ

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 27 czerwca 2013 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w  raporcie bieżącym

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

 

Załączniki:

                       Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe SA

                      Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZA

                      Projekty uchwał na ZWZ

                      Proponowane zmiany statutu Spółki

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. z dnia 29 czerwca 2012 roku  zostało odwołane. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się dnia 25 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

Załączniki:

                       Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe SA

                      Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZ

                      Projekty uchwał na ZWZ Sprawozdanie Zarządu z działności jednostki

 Sprawozdanie finansowe

 Sprawozdanie Rady Nadzorczej

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A.  odbędzie się dnia 29.czerwca 2012 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

Załączniki:

                       Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe SA

                      Formularz głosowania przez pełnomocnika na ZWZ

                      Projekty uchwał na ZWZ

Mennica Skarbowa S.A.

    Warszawa

      ul. Jasna 1

      "Dom Pod Orłami" - 3 piętro
      00-013 Warszawa

        Mail: biuro@mennicaskarbowa.pl

 

 Mennica Skarbowa - Pewne inwestycje w metale szlachetne 

Grupa Mennice Krajowe

 
Copyright: © 2011-2013 MENNICA SKARBOWA S.A.
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić tej strony