Wybrane dane finansowe v2

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 120677 88792 135536 184702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 7102 3150 5644 4101
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5614 2762 6939 3193
Zysk (strata) netto (tys. zł) 5562 2710 6887 3141
Amortyzacja (tys. zł) 34 33 33 33
EBITDA (tys. zł) 7136 3183 5677 4134
Aktywa (tys. zł) 71211 74866 72528 73624
Kapitał własny (tys. zł) 13920 16630 23185 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)*

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)*