Wybrane dane finansowe v3

Jednostkowe wyniki kwartalne

Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 169927 182049 150822 233261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1769 1208 1255 5412
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1294 456 843 3496
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1599 635 1039 4551
Amortyzacja (tys. zł) 87 102 143 175
EBITDA (tys. zł) 1856 1310 1398 5587
Aktywa (tys. zł) 13137 16187 20618 34487
Kapitał własny (tys. zł) 3231 3687 4531 8026

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)*

Jednostkowe wyniki roczne

  2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 169927 182049 150822 233261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1769 1208 1255 5412
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1294 456 843 3496
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1599 635 1039 4551
Amortyzacja (tys. zł) 87 102 143 175
EBITDA (tys. zł) 1856 1310 1398 5587
Aktywa (tys. zł) 13137 16187 20618 34487
Kapitał własny (tys. zł) 3231 3687 4531 8026

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)*