Wybrane dane finansowe

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 201635 224843 224539 457240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 5894 6077 8204 10479
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5804 5827 7893 9170
Zysk (strata) netto (tys. zł) 4518 4685 6034 7949
Amortyzacja (tys. zł) 33 30 16 13,7
EBITDA (tys. zł) 5927 6237 8220 10493
Aktywa (tys. zł) 112289 119181 121374 197004
Kapitał własny (tys. zł) 30604 22227 28261 36209

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021 IV Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 201635 224843 224539 457240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 5894 6077 8204 10479
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5804 5827 7893 9170
Zysk (strata) netto (tys. zł) 4518 4685 6034 7949
Amortyzacja (tys. zł) 33 30 16 13,7
EBITDA (tys. zł) 5927 6237 8220 10493
Aktywa (tys. zł) 112289 119181 121374 197004
Kapitał własny (tys. zł) 30604 22227 28261 36209

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)