Wybrane dane finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 135536 184702 201635 224843
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 5644 4101 5894 6077
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6939 3193 5804 5827
Zysk (strata) netto (tys. zł) 6887 3141 4518 4685
Amortyzacja (tys. zł) 33 33 33 30
EBITDA (tys. zł) 5677 4134 5927 6237
Aktywa (tys. zł) 72528 73624 112289 119181
Kapitał własny (tys. zł) 23185 26326 30604 22227

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 88792 135536 184702 201635
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3150 5644 4101 5894
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2762 6939 3193 5804
Zysk (strata) netto (tys. zł) 2710 6887 3141 4518
Amortyzacja (tys. zł) 33 33 33 33
EBITDA (tys. zł) 3183 5677 4134 5927
Aktywa (tys. zł) 74866 72528 73624 112289
Kapitał własny (tys. zł) 16630 23185 26326 30604

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)