Komunikaty prasowe

Mennica Skarbowa notuje kolejne rekordy

Przychody spółki wzrosły w II kwartale o 153% rok do roku. W pierwszym półroczu 2021 roku Mennica sprzedała już niemal 1,8 t złota w porównaniu do 2,1 t złota sprzedanego w 2020 r.

czytaj dalej

Mennica Skarbowa zwiększa poziom dywidendy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej, na wniosek akcjonariusza Jarosława Żołędowskiego – jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki, podjęło uchwałę o zwiększeniu dywidendy z zysku za rok 2020. Spółka wypłaci 9,61 złotych na akcję zamiast proponowanych wcześniej przez Zarząd 6 złotych, co oznacza 9,61% stopy zwrotu z inwestycji. To jeden z najwyższych poziomów na rynku kapitałowym.

czytaj dalej

Bezpieczny Skarbiec: 20 procent skrytek wynajętych

Partner Mennicy Skarbowej, spółka Bezpieczny Skarbiec, podpisała już umowy na wynajem 20 proc. skrytek depozytowych zlokalizowanych w jednym z najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce. Wśród pierwszych deponentów znaleźli się polski kolekcjoner przechowujący w ten sposób cenne złote monety oraz turysta z USA, który chciał zabezpieczyć paszport i ważne dokumenty firmowe na czas wizyty w Warszawie.

czytaj dalej