Selected financial data

  II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Net revenues from sales €19 881 773 €29 940 797 €40 023 836 €43 266 528
Profit (loss) on operating activities €705 329 €1 246 797 €888 663 €1 264 725
Gross profit (loss) €618 451 €1 532 871 €691 904 €1 245 413
Net profit (loss) €606 807 €1 521 384 €680 636 €969 465
Depreciation €7 389 €7 290 €7 151 €7 081
EBITDA €712 718 €1 254 087 €895 813 €1 271 807
Assets €16 763 547 €16 021 914 €15 953 887 €24 094 801
Equity €3 723 690 €5 121 720 €5 704 689 €6 566 959

 

Net revenues from sales

Profit (loss) on operating activities

Net profit (loss)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 88792 135536 184702 201635
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 3150 5644 4101 5894
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2762 6939 3193 5804
Zysk (strata) netto (tys. zł) 2710 6887 3141 4518
Amortyzacja (tys. zł) 33 33 33 33
EBITDA (tys. zł) 3183 5677 4134 5927
Aktywa (tys. zł) 74866 72528 73624 112289
Kapitał własny (tys. zł) 16630 23185 26326 30604

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)