Wybrane dane finansowe

Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 185 138 179 409 526 712 180 801
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) -2 197 -4 004 -5 206 831
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 539 -5 394 -3 955 5 560
Zysk (strata) netto (tys. zł) -2 326 -4 614 -4 108 5 250
Amortyzacja (tys. zł) 88 90 272 116
EBITDA (tys. zł) -2 451 -3 914 -4 933 947
Aktywa (tys. zł) 166 342 159 180 134 052 181 241
Kapitał własny (tys. zł) 56 028 51 414 46 447 51 697

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2019 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233 290 529 707 1 107 683 1 222 854 706 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4 517 19 998 29 787 32 858 -9 210
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 674 18 508 27 344 26 765 -9 349
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3 514 18 300 21 683 21 502 -8 722
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301 362
EBITDA (tys. zł) 4 692 20 131 30 748 33 159 -8 847
Aktywa (tys. zł) 36 029 73 624 178 442 153 219 134 052
Kapitał własny (tys. zł) 8 045 26 326 34 707 55 168 46 447

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 185 138 179 409 526 712 180 801
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) -2 197 -4 004 -5 206 831
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 539 -5 394 -3 955 5 560
Zysk (strata) netto (tys. zł) -2 326 -4 614 -4 108 5 250
Amortyzacja (tys. zł) 88 90 272 116
EBITDA (tys. zł) -2 451 -3 914 -4 933 947
Aktywa (tys. zł) 166 342 159 180 134 052 181 241
Kapitał własny (tys. zł) 56 028 51 414 46 447 51 697

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2019 2020 2021 2022 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233 290 529 707 1 107 683 1 222 854 706 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4 517 19 998 29 787 32 858 -9 210
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 674 18 508 27 344 26 765 -9 349
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3 514 18 300 21 683 21 502 -8 722
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301 362
EBITDA (tys. zł) 4 692 20 131 30 748 33 159 -8 847
Aktywa (tys. zł) 36 029 73 624 178 442 153 219 134 052
Kapitał własny (tys. zł) 8 045 26 326 34 707 55 168 46 447

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)