Wybrane dane finansowe

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 343900 175134 185138 179409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 2153 3192 -2197 -4003
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -80 3982 -2539 -5394
Zysk (strata) netto (tys. zł) -2900 3185 -2326 -4614
Amortyzacja (tys. zł) 94 78 88 90
EBITDA (tys. zł) 2248 4060 -2451 -3913
Aktywa (tys. zł) 151422 170053 166342 159180
Kapitał własny (tys. zł) 55168 58354 56028 51413

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233290 529707 1107683 1 222854
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4517 19998 29787 32858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3674 18508 27344 26765
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3514 18300 21683 21502
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301
EBITDA (tys. zł) 4692 20131 30748 33159
Aktywa (tys. zł) 36029 73624 178442 153219
Kapitał własny (tys. zł) 8045 26326 34707 55168

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 343900 175134 185138 179409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 2153 3192 -2197 -4003
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -80 3982 -2539 -5394
Zysk (strata) netto (tys. zł) -2900 3185 -2326 -4614
Amortyzacja (tys. zł) 94 78 88 90
EBITDA (tys. zł) 2248 4060 -2451 -3913
Aktywa (tys. zł) 151422 170053 166342 159180
Kapitał własny (tys. zł) 55168 58354 56028 51413

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

  2019 2020 2021 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 233290 529707 1107683 1222854
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 4517 19998 29787 32858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3674 18508 27344 26765
Zysk (strata) netto (tys. zł) 3514 18300 21683 21502
Amortyzacja (tys. zł) 175 133 139 301
EBITDA (tys. zł) 4692 20131 30748 33 159
Aktywa (tys. zł) 36029 73624 178442 153 219
Kapitał własny (tys. zł) 8045 26326 34707 55 168

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)