Wybrane dane finansowe

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 224539 457240 369426 280443
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 8204 10479 18451 5221
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7893 9170 16652 4786
Zysk (strata) netto (tys. zł) 6034 7949 15775 3908
Amortyzacja (tys. zł) 16 13,7 30 92,0
EBITDA (tys. zł) 8220 10493 7117 5313
Aktywa (tys. zł) 121374 197004 181860 20494
Kapitał własny (tys. zł) 28261 36209 52027 165048

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2018 2019 2020 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 150822 233290 529707 1107683
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1255 4517 19998 29787
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 843 3674 18508 27344
Zysk (strata) netto (tys. zł) 1039 3514 18300 21683
Amortyzacja (tys. zł) 143 175 133 139
EBITDA (tys. zł) 1398 4692 20131 30748
Aktywa (tys. zł) 20618 36029 73624 178442
Kapitał własny (tys. zł) 4531 8045 26326 34707

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 224539 457240 369426 280443
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 8204 10479 18451 5221
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7893 9170 16652 4786
Zysk (strata) netto (tys. zł) 6034 7949 15775 3908
Amortyzacja (tys. zł) 16 13,7 30 92,0
EBITDA (tys. zł) 8220 10493 7117 5313
Aktywa (tys. zł) 121374 197004 181860 20494
Kapitał własny (tys. zł) 28261 36209 52027 165048

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)

2017 2018 2019 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 182049 150822 233290 529707
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (tys. zł) 1208 1255 4517 19998
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 456 843 3674 18508
Zysk (strata) netto (tys. zł) 635 1039 3514 18300
Amortyzacja (tys. zł) 102 143 175 133
EBITDA (tys. zł) 1310 1398 4692 20131
Aktywa (tys. zł) 16187 20618 36029 73624
Kapitał własny (tys. zł) 3687 4531 8045 26326

 

Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)

Zysk (strata) z dział. operac. (tys. zł)

Zysk (strata) netto (tys. zł)