Akcjonariat

Bafago Sp. z o.o.*

• Aleksander Żołędowski*

• Jarosław Żołędowski

• Fundacja Rodzinna AMO w organizacji

Pozostali 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Bafago Sp. z o.o.* 522.400 50,226% 50,226%
Aleksander Żołędowski 104.001 9,999% 9,999%
Jarosław Żołędowski* 69.530 6,685% 6,685%
Agnieszka Olewska 52.010 5,000% 5,000%
Pozostali 292.159 28,090% 28,090%
Razem 1.040.100 100,00% 100,00%

*Pan Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu Spółki, w związku z posiadaniem po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. posiada pośrednio akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A. Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,226% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,226% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.