Walne Zgromadzenia

2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 12:00

Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, projekty uchwał, inne dokumenty będące przedmiotem obrad:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 lipca 2023 roku, do godziny 13:00, a zatem obrady zostaną wznowione w dniu 28 lipca 2023 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Bagno nr 2 lokal 194.

Treść uchwał ZWZA po przerwie w obradach

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 28 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym.

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

Poniżej treść ogłoszenia, projekty uchwał, inne dokumenty oraz podjęte na WZA uchwały.

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym.

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

Poniżej treść ogłoszenia, projekty uchwał, inne dokumenty oraz podjęte na WZA uchwały.

2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w raporcie bieżącym.

Dodatkowe informacje prezentujemy również w załącznikach poniżej.

Poniżej treść ogłoszenia, projekty uchwał, inne dokumenty oraz podjęte na WZA uchwały.