Raporty bieżące

2023

Raporty EBI

Data Nazwa
2023-12-28 22:21:58 Bieżący | 13/2023
Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 r.
2023-09-19 23:05:30 Bieżący | 10/2023
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
2023-08-11 21:40:49 Bieżący | 9/2023
Informacja o korekcie raportu rocznego za II kwartał 2023
2023-07-01 12:40:16 Bieżący | 6/2023
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 30.06.2023r. oraz uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Przerwa w obradach.
2023-03-08 13:44:15 Bieżący | 2/2023
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022
2023-01-31 20:57:14 Bieżący | 1/2023
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2023-11-17 22:00:56 Bieżący | 10/2023
Rozpoczęcie negocjacji z Panią Agnieszką Olewską oraz Fundacją Rodzinną AMO w celu zakończenia sporu korporacyjnego w Spółce
2023-11-13 18:37:20 Bieżący | 9/2023
Nabycie akcji przez członka Rady Nadzorczej MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)
2023-10-16 21:09:37 Bieżący | 8/2023
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
2023-09-14 00:01:19 Bieżący | 7/2023
Zawarcie umowy kredytowej
2023-07-04 20:32:30 Bieżący | 4/2023
Zawiadomienie akcjonariusza Spółki
2023-06-30 15:06:36 Bieżący | 4/2023
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2023-06-02 22:08:40 Bieżący | 3/2023
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
2023-06-02 21:39:24 Bieżący | 2/2023
Rekomendacja Zarządu Spółki dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2022 rok oraz ocena Rady Nadzorczej Spółki wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2022 rok
2023-04-03 00:07:51 Bieżący | 1/2023
Uruchomienie nowego Oddziału Mennicy Skarbowej SA w Szczecinie

2022

Raporty EBI

Data Nazwa
2022-08-24 20:25:39 Bieżący | 18/2022
Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności / uchylenie zaskarżonych uchwał ZWZ
2022-08-10 18:25:44 Bieżący | 15/2022
Delegowanie członka Rady Nadzorczej
2022-07-12 17:07:18 Bieżący | 14/2022
Delegowanie członka Rady Nadzorczej
2022-07-01 14:24:08 Bieżący | 13/2022
Podjęcie przez ZWZ uchwały o wypłacie dywidendy Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
2022-06-30 20:10:09 Bieżący | 12/2022
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA MENNICA SKARBOWA S.A.
2022-06-30 15:01:55 Bieżący | 11/2022
Zatwierdzenie sprawozdań przez Radę Nadzorczą
2022-06-30 14:39:29 Bieżący | 10/2022
Zmiany w Zarządzie Spółki
2022-06-30 13:47:07 Bieżący | 9/2022
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2022-06-20 20:37:45 Bieżący | 8/2022
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
2022-06-09 13:22:13 Bieżący | 7/2022
Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna 
2022-06-04 20:23:48 Bieżący | 6/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. 
2022-01-20 13:09:53 Bieżący | 2/2022
Podpisanie z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok 2021 i rok 2022
2022-01-14 23:57:13 Bieżący | 1/2022
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2022-07-05 21:57:31 Bieżący | 6/2022
Przedłużenie limitu kredytowego przez BNP Paribas Bank Polska
2022-06-30 20:10:09 Bieżący | 5/2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2022-06-24 2:00:43 Bieżący | 4/2022
Zawarcie umowy kredytowej
2022-06-09 13:10:25 Bieżący | 3/2022
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)
2022-06-04 20:23:48 Bieżący | 2/2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)
2022-03-24 20:42:53 Bieżący | 4/2022
Uruchomienie nowego Oddziału Mennicy Skarbowej SA w Bydgoszczy MENNICA SKARBOWA S.A. (PLGRMNK00014)
   

2021

Raporty EBI

Data Nazwa
2021-06-30 21:35:21 Bieżący | 6/2021
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30.06.2021r.
2021-06-04 00:05:04 Bieżący | 5/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2021-01-12 15:52:32 Bieżący | 1/2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. przez Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna

Raporty ESPI

Data Nazwa
2021-10-22 09:44:46 Bieżący 8/2021
Zwiększenie limitu kredytowego przez BNP Paribas Bank Polska
2021-08-03 19:55:58 Bieżący 7/2021
URUCHOMIENIE NOWEGO ODDZIAŁU MENNICY SKARBOWEJ SA W KALISZU
2021-07-30 08:05:57 Bieżący 6/2021
Zwiększenie limitu kredytowego przez Bank BGŻ BNP Paribas
2021-06-30 21:30:19 Bieżący 5/2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2021-06-04 00:01:51 Bieżący 4/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2021-06-01 00:01:59 Bieżący 3/2021
Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
2021-01-14 00:10:42 Bieżący | 2/2021
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Członka Zarządu
2021-01-14 00:09:09 Bieżący | 1/2021
Transakcje osób zarządczych na akcjach Spółki

2020

Raporty EBI

Data Nazwa
2020-11-04 11:05:20 Bieżący | 12/2020
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2020 r
2020-09-01 17:11:36 Bieżący | 11/2020
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2020-08-31 17:26:16 Bieżący | 10/2020
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 31.08.2020r.
2020-07-30 13:44:50 Bieżący | 7/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2020-07-29 22:26:08 Roczny | 6/2020
Roczny raport Spółki Mennica Skarbowa SA za 2019 rok
2020-05-21 12:48:09 Bieżący | 4/2020
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2020-04-30 18:36:56 Bieżący | 3/2020
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
2020-01-09 19:18:44 Bieżący | 1/2020
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2020-12-15 00:02:05 Bieżący | 10/2020
Zwiększenie limitu kredytowego przez Bank BGŻ BNP Paribas
2020-11-03 08:58:10 Bieżący | 9/2020
URUCHOMIENIE NOWEGO PUNKTU SPRZEDAŻY POD NOWĄ MARKĄ „MENNICA KRAJOWA”
2020-10-12 08:04:00 Bieżący | 8/2020
URUCHOMIENIE NOWEGO ODDZIAŁU MENNICY SKARBOWEJ SA
2020-08-31 17:41:08 Bieżący | 7/2020
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2020-08-27 10:09:43 Bieżący | 6/2020
Podpisanie z Hub4Fintech S.A. listu intencyjnego, dotyczącego wdrożenia innowacyjnej platformy obrotu wtórnego metalami szlachetnymi.
2020-07-30 13:37:35 Bieżący | 5/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2020-03-24 22:27:02 Bieżący | 4/2020
Uzupełnienie raportów bieżących nr 1/2020 i 3/2020
2020-03-04 17:35:37 Bieżący | 3/2020
Korekta raportu nr 1/2020 dotyczącego transakcji na akcjach Spółki przez osoby zarządcze
2020-02-20 21:32:55 Bieżący | 2/2020
Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji przez osoby zarządcze
2020-02-20 21:21:50 Bieżący | 1/2020
Transakcje na akcjach Spółki przez osoby zarządcze

2019

Raporty EBI

Data Nazwa
2019-12-20 21:39:49 Bieżący | 21/2019
Powołanie Członka Zarządu
2019-12-17 13:46:11 Bieżący | 20/2019
Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
2019-10-01 12:45:33 Bieżący | 15/2019
Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2019-08-30 18:48:07 Bieżący | 14/2019
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
2019-06-28 17:40:34 Bieżący | 11/2019
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 roku.
2019-06-01 17:45:14 Bieżący | 10/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
2019-05-28 17:35:55 Bieżący | 7/2019
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
2019-01-15 18:08:43 Bieżący | 1/2019
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2019-11-15 16:40:44 Bieżący | 8/2019
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2019-09-30 19:21:48 Bieżący | 7/2019
Zakwalifikowanie akcji Emitenta do segmentu NewConnect Focus
2019-09-30 19:15:43 Bieżący | 6/2019
Reorganizacja aktywów Spółki
2019-07-01 10:44:19 Bieżący | 5/2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2019-06-06 08:38:14 Bieżący | 4/2019
Uruchomienie nowego punktu sprzedaży detalicznej
2019-06-01 17:49:26 Bieżący | 3/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2019-04-03 14:17:24 Bieżący | 5/2019
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2019-01-18 23:57:45 Bieżący | 1/2019
Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej

2018

Raporty EBI

Data Nazwa
2018-10-12 22:34:09 Bieżący | 19/2018
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2018-08-15 00:13:12 Bieżący | 18/2018
Korekta do skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2018 rok – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
2018-06-30 00:15:06 Bieżący | 15/2018
Korekta raportu okresowego jednostkowy raport roczny za 2017 rok – sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej
2018-06-29 16:19:37 Bieżący | 14/2018
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Emitenta
2018-06-29 14:46:47 Bieżący | 13/2018
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
2018-06-29 14:41:48 Bieżący | 12/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 czerwca 2018 roku
2018-06-06 18:05:58 Bieżący | 11/2018
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
2018-05-30 21:43:24 Bieżący | 7/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2018-01-31 09:41:07 Bieżący | 1/2018
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2018-10-26 22:26:52 Bieżący | 11/2018
Przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów
2018-08-24 22:00:00 Bieżący | 10/2018
Nabycie znacznego pakietu akcji Emitenta i przekroczenie progu 10%
2018-08-24 21:23:35 Bieżący | 9/2018
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta i zejściu poniżej 5% posiadania
2018-08-24 00:23:40 Bieżący | 8/2018
Nabycie akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
2018-08-14 07:15:29 Bieżący | 7/2018
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o podejrzeniu dokonania przestępstw w zakresie manipulacji kursem, informacji poufnych i tajemnicy zawodowej (naruszenia MAR, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Kodeksu Karnego)
2018-08-06 12:25:17 Bieżący | 6/2018
Otwarcie oddziału Spółki w Zielonej Górze
2018-07-26 01:47:07 Bieżący | 5/2018
Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej
2018-06-30 00:38:42 Bieżący | 4/2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2018-06-21 18:40:17 Bieżący | 3/2018
Rekomendacja Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej o przeznaczeniu zysku za 2017 rok
2018-05-30 21:06:19 Bieżący | 2/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2018-03-06 16:31:32 Bieżący | 1/2018
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki

2017

Raporty EBI

Data Nazwa
2017-12-01 23:36:15 Bieżący | 18/2017
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu
2017-11-30 14:44:42 Bieżący | 17/2017
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok
2017-07-01 19:25:44 Bieżący | 12/2017
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
2017-07-01 19:17:21 Bieżący | 11/2017
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-11 12:49:46 Bieżący | 10/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-06-09 21:43:22 Bieżący | 9/2017
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-06-04 23:06:02 Bieżący | 8/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku
2017-01-13 19:09:38 Bieżący | 1/2017
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2017-12-18 18:35:42 Bieżący | 20/2017
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki
2017-11-28 20:54:57 Bieżący | 19/2017
Zawarcie istotnej umowy
2017-10-13 17:23:51 Bieżący | 18/2017
Zamiar otwarcia nowego oddziału Spółki
2017-10-04 23:00:31 Bieżący | 17/2017
Korekta zawiadomienia w sprawie zmiany stanu posiadania akcji
2017-08-28 18:20:37 Bieżący | 16/2017
Zmiana stanu posiadania akcji
2017-07-03 20:02:28 Bieżący | 14/2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji na ZWZA
2017-06-29 19:15:18 Bieżący | 13/2017
Stanowisko Zarządu w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych do zbadania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I i II kwartał 2017 r.
2017-06-21 17:28:48 Bieżący | 10/2017
Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok
2017-06-11 12:37:04 Bieżący | 9/2017
Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-06-09 21:50:08 Bieżący | 8/2017
Zmiana stanu posiadania akcji
2017-06-09 21:46:08 Bieżący | 7/2017
Zmiana stanu posiadania akcji
2017-06-09 21:40:04 Bieżący | 6/2017
Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-06-05 21:58:38 Bieżący | 5/2017
Zmiana stanu posiadania akcji
2017-06-04 23:40:24 Bieżący | 4/2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2017-05-30 19:37:18 Bieżący | 3/2017
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku Emitenta za rok obrotowy 2016
2017-04-24 20:13:10 Bieżący | 2/2017
Zawarcie umowy kredytowej
2017-04-13 19:56:41 Bieżący | 1/2017
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki

2016

Raporty EBI

Data Nazwa
2016-12-30 16:45:34 Bieżący | 38/2016
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok
2016-10-25 15:54:08 Bieżący | 35/2016
Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki
2016-07-06 16:58:00 Bieżący | 31/2016
Otwarcie nowego oddziału Spółki
2016-07-04 09:55:20 Bieżący | 30/2016
Powołanie nowego Członka Zarządu Emitenta
2016-07-02 16:40:12 Bieżący | 29/2016
Korekta raportu bieżącego nr 28/2016 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
2016-07-01 16:59:30 Bieżący | 28/2016
Korekta raportu bieżącego nr 27/2016 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
2016-07-01 15:44:06 Bieżący | 27/2016
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
2016-07-01 11:37:27 Bieżący | 26/2016
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
2016-07-01 11:18:59 Bieżący | 25/2016
Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki
2016-07-01 09:56:36 Bieżący | 24/2016
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-29 17:15:06 Bieżący | 23/2016
Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
2016-06-29 17:14:13 Bieżący | 22/2016
Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącej i członka Rady Nadzorczej Emitenta
2016-06-22 23:07:26 Bieżący | 21/2016
Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok
2016-06-22 23:05:03 Bieżący | 20/2016
Rekomendacja Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok wraz z uzasadnieniem
2016-06-20 18:05:55 Bieżący | 19/2016
Raport bieżący nr 19/2016 w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta
2016-06-06 17:13:29 Bieżący | 18/2016
Korekta raportu bieżącego nr 17/2016 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:30
2016-06-03 19:06:48 Bieżący | 17/2016
Raport bieżący nr 17/2016 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 10:30
2016-02-05 15:29:01 Bieżący | 8/2016
Korekta raportu bieżącego nr 7/2016 w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
2016-02-05 13:14:14 Bieżący | 7/2016
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Emitenta
2016-02-05 10:14:29 Bieżący | 6/2016
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 4 lutego 2016 roku
2016-01-29 17:53:42 Bieżący | 5/2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-12 19:29:47 Bieżący | 4/2016
Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta
2016-01-12 17:28:54 Bieżący | 3/2016
Zawiadomienie o stanie posiadanych akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta
2016-01-11 10:23:01 Bieżący | 2/2016
Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu oraz powołanie nowego Prezesa Zarządu
2016-01-05 17:29:09 Bieżący | 1/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa S.A. na dzień 4 lutego 2016 roku

Raporty ESPI

Data Nazwa
2016-12-27 17:40:29 Bieżący | 15/2016
Zawarcie istotnej umowy
2016-12-19 17:57:59 Bieżący | 14/2016
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Spółki
2016-08-19 09:27:47 Bieżący | 13/2016
Otwarcie nowego oddziału Spółki
2016-07-26 09:32:47 Bieżący | 12/2016
Otwarcie nowego oddziału Spółki
2016-07-22 09:27:59 Bieżący | 11/2016
Otwarcie nowego oddziału Spółki
2016-07-20 09:36:14 Bieżący | 10/2016
Otwarcie nowego oddziału Spółki
2016-07-07 13:14:54 Bieżący | 9/2016
Otwarcie nowego oddziału Spółki
2016-07-01 16:32:26 Bieżący | 8/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
2016-06-06 17:53:03 Bieżący | 7/2016
Korekta raportu nr 6/2016 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-06-03 19:22:54 Bieżący | 6/2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-03-03 21:26:35 Bieżący | 5/2016
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez Członka Zarządu Emitenta
2016-02-11 20:57:13 Bieżący | 4/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
2016-01-12 19:31:19 Bieżący | 3/2016
Korekta raportu bieżącego nr 2/2016 sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
2016-01-12 18:17:04 Bieżący | 2/2016
Zawiadomienie o stanie posiadanych akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta
2016-01-05 19:18:31 Bieżący | 1/2016
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy