Władze

ZARZĄD

Jarosław Tomasz Żołędowski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Koźmińskiego). Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz nadzorze właścicielskim, w szczególności w budowaniu i zarządzaniu grupami kapitałowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie CEO, kierował spółkami publicznymi, przeprowadził z sukcesem restrukturyzację m.in. grupy kapitałowej TRION S.A. (notowana na GPW, obecnie pod firmą Korporacja Budowlana DOM S.A.), czeskiej grupy kapitałowej VPO Protivanov a.s., współtworzył rozwój polskiej spółki giełdowej GWARANT S.A. Przewodniczył i pracował w kilkunastu radach nadzorczych. Wcześniej także min. Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe SA. Od 2016 roku Prezes Mennicy Skarbowej.

Jarosław Tomasz Żołędowski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również kierunek Zarządzanie i Marketing oraz studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Koźmińskiego). Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz nadzorze właścicielskim, w szczególności w budowaniu i zarządzaniu grupami kapitałowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie CEO, kierował spółkami publicznymi, przeprowadził z sukcesem restrukturyzację m.in. grupy kapitałowej TRION S.A. (notowana na GPW, obecnie pod firmą Korporacja Budowlana DOM S.A.), czeskiej grupy kapitałowej VPO Protivanov a.s., współtworzył rozwój polskiej spółki giełdowej GWARANT S.A. Przewodniczył i pracował w kilkunastu radach nadzorczych. Wcześniej także min. Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe SA. Od 2016 roku Prezes Mennicy Skarbowej.

RADA NADZORCZA

Ewa Żołędowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing ze specjalnością Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Od 2016 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Mennicy Skarbowej. Wcześniej związana z takimi spółkami jak VPO PROTIVANOV a.s., ARGONA a.s. czy NAFTOR Sp. z o.o.

Anna Żołędowska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Ukończyła studia licencjackie z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała między innymi dla Idea Bank SA oraz Millward Brown. Od 2016 roku Członek Rady Nadzorczej Mennicy Skarbowej.

Bartosz Wsół

Członek Rady Nadzorczej

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońśkiego. Pracował dla takich podmiotów IDMSA.PL oraz, jako prokurent, Copernicus Securities SA i Copernicus Capital TFI, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu corporate finance. Prowadzi również własną kancelarię prawniczą. Z Mennicą Skarbową, jako Członek Rady Nadzorczej, związany od 2018 roku.

Maciej Andrzej Krasiński

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów magisterskich na wydziale Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa spółek na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia kompleksowych usług prawnych dla wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych. Członek Rady Nadzorczej Mennicy Skarbowej od 2018 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej: Maciej Krasiński i Bartłomiej Wsół spełniają kryteria niezależności, natomiast Ewa Żołędowska oraz Anna Żołędowska nie spełniają kryterium niezależności w odniesieniu do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.