Kalendarium

19.03.2024 r. Raport roczny za 2023 rok
14.05.2024 r. Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
13.08.2024 r. Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku
13.11.2024 r. Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.