Kalendarium

20.03.2023 r. Raport roczny za 2022 rok
10.05.2023 r. Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
10.08.2023 r. Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
10.11.2023 r. Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.