Gorączka złota w Polsce trwa

15.02.2022

Historyczne wyniki Mennicy Skarbowej w 2021r- spółka sprzedała 4,53 tony złota w całym roku w porównaniu do 2,13t z 2020r.

Pierwszy raz w historii przychody Spółki przekroczyły 1 mld złotych a zysk operacyjny ponad 30 mln złotych.

Spółka nadal planuje przejść na główny parkiet GPW w Warszawie.

Mennica Skarbowa, spółka notowana na giełdzie New Connect, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zamknęła czwarty kwartał 2021 roku z rekordowym wzrostem sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku wyniosły 457,2 mln. zł, co stanowi wzrost o prawie 150% w stosunku do czwartego kwartału 2020 roku (184,7 mln PLN). W ujęciu narastającym przychody Spółki wyniosły ponad 1,1 mld zł, czyli dwa razy więcej niż w 2020 roku (529,7 mln PLN). W opinii Zarządu spółki wysoki popyt na złoto w Polsce nadal będzie się utrzymał się na podobnym poziomie, a cena surowca w efekcie niepewności politycznej w Europie i rekordowej inflacji będzie rosnąć.

W całym 2021 roku Mennica Skarbowa sprzedała 4,53 tony złota w porównaniu do 2,13 tony z roku ubiegłego. W roku 2021 Polacy najchętniej kupowali sztabki złota o wadze 1g i 100g, a także uncjowe monety bulionowe w szczególności australijski Liść Klonowy i Krugerrand. Miesięcznie spółka realizowała kilka tysięcy transakcji sprzedaży produktów z tego surowca.

Wysoka sprzedaż w czwartym kwartale 2021 roku i całym roku była efektem kilku czynników. Bez wątpienia za sprzyjającą można uznać sytuację na rynku. Rosnący popyt na złoto wynikający głównie z obaw przed rosnącą inflacją, niskimi stopami procentowymi oraz niepokoju związanego z napiętą sytuacją polityczną na wschodzie Europy, zwiększa zainteresowanie inwestorów lokowaniem kapitału w stabilną i bardzo mobilną inwestycję, jaką są metale szlachetne. Z drugiej zaś strony Spółka była w stanie odpowiedzieć na wysoki popyt na złoto, wyraźnie zwiększając stany magazynowe tego surowca.

„Pierwszy raz w historii przekroczyliśmy 1 miliard złotych, pierwszy raz w historii wygenerowaliśmy także tak wysoki zysk, zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto. Gorączka złota w Polsce trwa, bo Polacy uwierzyli w ten kruszec. To bezpieczne aktywo, które utrzymuje swoją wartość nabywczą przez lata i które łatwo potem sprzedać. Szacujemy, że Polacy kupili około 14 ton złota inwestycyjnego w 2021 roku, a nasz kraj znalazł się w czołowej piątce w Europie jeśli chodzi o sprzedaż tego surowca. Nadal obserwujemy niesłabnący popyt na złoto i musimy systematycznie zwiększać nasze zapasy oraz rozbudowywać sieć sprzedaży. Przewiduję też, że jeśli niepewność polityczna szczególnie w Europie Wschodniej będzie się utrzymywać, a z drugiej strony inflacja będzie nadal na takim poziomie, to cena złota w perspektywie średnioterminowej będzie rosła” – komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Zysk Spółki na sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 11,5 mln zł czyli blisko trzy razy więcej niż w czwartym kwartale 2020 roku. Narastająco w pierwszych czterech kwartałach 2021 zysk na sprzedaży był równy 31,7 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 11,7 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Zysk na działalności operacyjnej kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł 10,5 mln zł, wobec 4,1 mln zł w czwartym kwartale 2020 roku, a narastająco w czterech kwartałach 2021 roku wyniósł 30,7 mln zł wobec niecałych 20 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z kolei zysk netto Mennicy Skarbowej wyniósł 7,9 mln zł w porównaniu do 3,1 mln zł w czwartym kwartale 2020 roku. Narastająco w pierwszych czterech kwartałach 2021 roku zysk brutto wyniósł 28,7 mln zł w stosunku do 18,5 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku, natomiast zysk netto wyniósł 23,2 mln zł w stosunku do 18,3 mln zł w czterech kwartach 2020 roku.

Czwarty kwartał 2021 roku był też kluczowy w zakresie wdrożenia systemu ERP. Proces implementacji został zrealizowany i począwszy od 1 stycznia 2022 roku Spółka przeprowadza wdrożenie nowego systemu oraz jego integrację z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Wdrożenie to ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Mennicy Skarbowej i jest obecnie priorytetem dla zarządu i całego zespołu. Innowacyjny system ERP umożliwia znaczne skrócenie procesów i wzrost efektywności poszczególnych działów firmy, a w efekcie pozwala skrócić cykl rotacji zapasów, który przekłada się na spadek kosztów finansowych, poprawę płynności i rentowności oraz przyspieszenie dostaw do Klientów. Wzrost efektywności otwiera również możliwości na dalszy rozwój sieci sprzedaży, a co za tym idzie na zwiększanie udziału w rynku złota. Dodatkowym atutem rozwiązania ERP jest automatyzacja części procesów, co zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala na zmniejszenie kosztów tzw. back office. Wdrożenie systemu stanowi również jeden z kamieni milowych niezbędnych w celu umożliwienia Spółce przejścia na rynek podstawowy GPW.