Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 2,7 czyli więcej niż w całym 2020 r.

17.11.2021

Sprzedaż w 3 kwartale 2021 roku wzrosła o 66%, a narastająco jest już znacznie wyższa niż w całym 2020 roku.

W opinii Zarządu Spółki popyt na złoto w Polsce nadal będzie rósł

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, wygenerowała w trzecim kwartale 2021 roku 224,6 mln złotych przychodów w porównaniu do 135,5 mln w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 66%. W trzech kwartałach tego roku spółka sprzedała już 2,7 tony złota w porównaniu do 2,1 tony w całym 2020r. Narastająco Mennica Skarbowa wygenerowała 651 mln złotych przychodów, co oznacza, że poziom sprzedaży za 3 kwartały tego roku przekroczył już znacznie sprzedaż zanotowaną w całym 2020 roku (529,7 mln złotych). W opinii Zarządu Mennicy Skarbowej popyt na złoto w okresie średnioterminowym będzie w Polsce nadal wysoki, głównie ze względu na wzrastającą grupę inwestorów zainteresowanym tym kruszcem i utrzymującym się wysokim poziomem siły nabywczej złota przy rosnącej inflacji.

Wysoka sprzedaż w trzecim kwartale 2021 r. była efektem kilku czynników. Bez wątpienia za sprzyjającą można uznać sytuację na rynku. Rosnący popyt na złoto wynikający z niskich stóp procentowych, niestabilności obrotu gospodarczego, a przede wszystkim niepokoju przed inflacją, zwiększa zainteresowanie inwestorów lokowaniem kapitału w stabilną inwestycję, jaką są metale szlachetne. Kolejnym czynnikiem, który wpłynął na wysokie wyniki sprzedaży była poszerzona sieć sprzedaży Spółki w porównaniu do ubiegłego roku (otwarto 3 nowe oddziały), większy udział w rynku, ale przede wszystkim wzrastająca popularność złota wśród Polaków jako celu inwestycyjnego.

„Coraz więcej Polaków kupuje złoto mając świadomość, że inwestują w aktywo łatwo zbywalne, a co ważniejsze – utrzymujące wysoki poziom siły nabywczej w perspektywie kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Co ważne, klienci decydując się na zakup naszych towarów nie muszą także wydawać znacznych środków finansowych, tak jak np. w przypadku kupna nieruchomości. Wystarczy już kilkaset złotych, aby stać się właścicielem produktu inwestycyjnego ze złota. Wzrost popularności złota przekłada się na naszą większą sprzedaż. Oczywiście łatwo zauważyć, że rok 2021 będzie dla nas rekordowy jeśli chodzi o poziom sprzedaży. Już teraz, po 3 kwartałach, o ponad 120 milionów złotych pobiliśmy sprzedaż w całym ubiegłym roku. Warto także zaznaczyć, że odpowiadając na większy popyt na złoto poszerzyliśmy i nadal będziemy poszerzać naszą sieć sprzedaży. To pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć udział w rynku. Moim zdaniem, obserwując wysoką inflację oraz niepewność na światowych rynkach, popyt na złoto także w Polsce w okresie średnioterminowym nadal będzie rósł”. – komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Tylko w 3 kwartale 2021 roku Spółka sprzedała 920 kg złota w porównaniu do 504 kg z 3 kwartału ubiegłego roku. W omawianym okresie Klienci najchętniej kupowali monety 1-uncjowe Liść Klonowy oraz sztabki o wadze 100g i jednej uncji, choć warto zauważyć, że w tym roku to te 100-gramowe odnotowały największy wzrost sprzedaży – aż o 133% rok do roku. Większość sprzedaży była realizowana poprzez stacjonarną sieć sprzedaży (84,6% wygenerowanych przychodów) i w trybie 24h, tj. „od ręki”. Spółka obserwuje także wysoki poziom udział kanału online.

Zysk na sprzedaży w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 8,2 mln zł i był o 45% wyższy niż w trzecim kwartale 2020 roku. Narastająco, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., zysk na sprzedaży był równy 20,2 mln zł, co stanowi wzrost o 4,3 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Zysk na działalności operacyjnej kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł 8,2 mln zł, wobec 5,6 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku, a narastająco w trzech kwartałach wyniósł 20,2 mln zł wobec 15,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z kolei zysk netto wyniósł w 3 kwartale 2021 roku 6,0 mln zł w porównaniu do 6,9 mln zł w trzecim kwartale 2020 roku. Niższy wynik na poziomie zysku netto pomimo wyższego wyniku na poziomie zysku brutto był efektem zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego, który w poprzednich latach rozliczany był metodą uproszczoną (zaliczkową), a od stycznia 2021 rozliczany jest na bieżąco.

Warto zauważyć, że większy wolumen sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec trzeciego kwartału 2021 roku wyniósł blisko 65 mln zł, co oznacza wzrost o 130% w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku. Taki wysoki poziom zapasów powoduje, że Spółka jest w stanie zaspokoić rosnący popyt na złoto.

W 3 kwartale tego roku Spółka poszerzyła także swoją sieć sprzedaży, otwierając nowy oddział w Kaliszu. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Mennica Skarbowa otworzyła w sumie 3 nowe punkty i obecnie ma na terenie Polski już 15 oddziałów.