Mennica Skarbowa wygenerowała zysk netto o 120% wyższy niż w I półroczu 2021 roku

17.08.2022

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, w II kwartale bieżącego roku sprzedała 0,9 t złota. Oznacza to, że łącznie w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku spółka sprzedała już 2,4 t kruszcu, co stanowi 141% sprzedaży zrealizowanej w I półroczu 2021 roku (1,7 t). Pierwsze półrocze 2022 roku było zdecydowanie lepsze pod względem przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 598,5 mln zł w porównaniu do 426,5 mln złotych zanotowanych w analogicznym okresie 2021 r. (wzrost o 40%). Spółka wygenerowała jednocześnie zysk netto na poziomie 20,5 mln zł w porównaniu do 9,2 mln zł w pierwszym półroczu 2021 roku, co oznacza wzrost o ponad 120%. Zarząd Mennicy podkreśla, że tak wysoki wzrost sprzedaży to wielki sukces Spółki, gdyż już 2021 rok był rokiem bardzo korzystnym. W ubiegłym roku rosnące zapotrzebowanie na złoto wynikało z trwającej pandemii oraz chęci lokowania w bezpieczne aktywa. Obecnie do zwiększonego popytu na złoto przyczynia się sytuacja geopolityczna oraz wysoka inflacja.

Prezentowane wyniki to efekt rosnących marż na złocie oraz wysokiego popytu na ten surowiec. Wpływ sytuacji geopolitycznej na poziom zakupów widoczny był zwłaszcza w krajach klasyfikowanych przez WGC jako pozostałe (tzw. „other Europe”), do których należy Polska. Zakupy fizycznego złota w tych krajach w drugim kwartale 2022 roku wyniosły 7,9 mln ton, czyli o 12% więcej niż w analogicznym kwartale 2021 roku. Bez wątpienia taka sytuacja wynika z trwającej wojny w Ukrainie, ale także wysokiej inflacji obserwowanej w większości państw na wszystkich kontynentach. W opinii Zarządu spółki należy się spodziewać dalszego wzrostu popytu na złoto w okresie średnioterminowym, a w Polsce zapewne po raz kolejny zostanie pobity rekord sprzedaży tego kruszcu.

– Popyt na złoto na całym świecie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, choć obserwujemy nieznaczne spadki. Początkowa gorączka zakupowa wywołana wojną w Ukrainie delikatnie osłabła w drugim kwartale. Zakupy fizycznego złota na rynku detalicznym w USA spadły o 4% w stosunku do drugiego kwartału 2021 roku i wyniosły 28,6 ton, jednak w perspektywie długoterminowej wciąż pozostają na wysokim poziomie. Wolumen zakupów złotych sztabek i monet w Europie również nieznacznie spadł, ale warto podkreślić, że porównujemy go do wyjątkowo wysokich poziomów. Jeśli chodzi o wyniki Mennicy Skarbowej to należy zauważyć, że nasz rekordowy zysk, jaki zanotowaliśmy w I półroczu tego roku to z jednej strony efekt rosnących marż na całym świecie, a z drugiej – niższych kosztów oraz wyższej efektywności naszej spółki. Mennica Skarbowa systematycznie się rozwija, zwiększając udział w rynku oraz sieć sprzedażykomentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Zarządu Mennicy Skarbowej i dodaje: Jesteśmy numerem jeden wśród obecnych na polskim rynku dealerów złota inwestycyjnego. Możemy pochwalić się stabilną kondycją finansową, czego potwierdzeniem może być chociażby niedawne powiększenie przez bank PKO BP SA. naszej linii kredytowej. Zarabiamy zarówno na sprzedaży, jak i skupie złota, co daje nam przewagę nad innymi podmiotami i pozwala, niezależnie od sytuacji rynkowej, systematycznie realizować obraną strategię rozwoju. Naszym priorytetem jest teraz dostosowywanie działań tak, by jak najlepiej obsługiwać wysoki popyt, by generować niezmiennie wysokie wyniki finansowe w dalszych okresach.

W pierwszym półroczu tego roku Mennica Skarbowa sprzedała 2,4 t złota. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszyły się wciąż sztabki o wadze 100g i 1 uncji, a także monety bulionowe, zwłaszcza Kanadyjski Liść Klonowy i Australijski Kangur. Miesięcznie spółka realizowała kilka tysięcy transakcji sprzedaży złota, zarówno w swojej sieci stacjonarnej, jak i online.

Zysk Mennicy Skarbowej ze sprzedaży złota w pierwszym półroczu 2022 roku wyniósł 25,5 mln zł, czyli ponad połowę więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku (11,9 mln). Wzrost zysku ze sprzedaży wynikał głównie ze wzrostu sprzedaży oraz rosnących marż. Wzrost marży był natomiast efektem trzech czynników: wzrostu sprzedaży mniejszych (wysokomarżowych) produktów, ograniczenia polityki rabatowej oraz wyższego kursu złota. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na wysokie wyniki sprzedaży było doświadczenie Mennicy Skarbowej na rynku, relacje biznesowe oraz posiadany kapitał.

Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec drugiego kwartału 2022 roku wyniósł 76,9 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu do drugiego kwartału 2021 roku. Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia klientów, które zostały odebrane dopiero w lipcu 2022 roku, czyli po zakończeniu kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym okresie. Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki wciąż panuje na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży.

Jednocześnie w minionym półroczu Spółka wykonała kolejny krok w zakresie wdrożenia przyjętej strategii rozwoju, mającej na celu ciągłe poszerzanie sieci oddziałów stacjonarnych. W marcu, przy ul. Fordońskiej 2, otwarto oddział w Bydgoszczy – szesnasty punkt Mennicy Skarbowej na mapie naszego kraju i jednocześnie pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim. Uruchomienie kolejnego oddziału ma na celu zwiększenie sprzedaży oraz umocnienie pozycji Mennicy Skarbowej jako lidera rynku złota inwestycyjnego w Polsce.

Poziom zobowiązań krótkoterminowych Emitenta zwiększył się nieznacznie z 96,9 mln zł na koniec drugiego kwartału 2022 roku do 103,2 mln zł na koniec drugiego kwartału 2022 roku. Wzrost ten wynikał ze wzrostu zobowiązań handlowych wynikających z wysokiej liczby i wartości zamówień, wzrostu wartości kredytów przeznaczonych na zwiększenie zatowarowania w tym okresie oraz zmniejszenia poziomu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi.

Stan krótkoterminowych aktywów finansowych, w tym środków pieniężnych, zmniejszył się z kolei z 14,2 mln zł na koniec drugiego kwartału 2021 roku do 10 mln zł na koniec drugiego kwartału 2022 roku w związku z przeznaczeniem środków finansowych na zwiększenie stanu towarów. Nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi korzystnie wpływa na bezpieczeństwo finansowe Emitenta, co w połączeniu z powtarzalnością wyników świadczy o stabilnej sytuacji finansowej Spółki i zapewnia możliwość strategicznego planowania rozwoju działalności w następnych okresach rozliczeniowych.