Mennica Skarbowa zanotowała najlepszy kwartał w historii w zakresie przychodów.

14.05.2021

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021r. spółka sprzedała 842 kg złota Firma zwiększa swój udział w rynku.

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zanotowała w I kwartale 2021 r. sprzedaż na poziomie 201,6 mln złotych. To najlepszy okres w historii spółki, biorąc pod uwagę wygenerowane przychody. Warto zaznaczyć, że wysokość sprzedaży zanotowana w I kwartale 2021 r. jest zbliżona do tej wygenerowanej w całym 2019 roku. W porównaniu do I kwartału 2020 (przychody 120,6 mln złotych) wzrost  sprzedaży wyniósł 67%. W opinii Zarządu Spółki, obserwując obecny wysoki poziom zamówień na złoto oraz sytuację makroekonomiczną w Polsce, złoto nie powinno tracić na popularności wśród inwestorów jeszcze w perspektywie co najmniej kilku kwartałów.

W pierwszym kwartale 2021 roku spółka sprzedała ponad 840 kg złota w porównaniu do 530 kg w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost na poziomie 59%. Najchętniej kupowanymi produktami były sztabki złota o wadze 100g i 1 uncji, a także uncjowe monety bulionowe. W strukturze sprzedaży nieznaczną przewagę mają monety, stanowiąc 52% całego sprzedanego w tym czasie złota inwestycyjnego. 

Mennica Skarbowa systematycznie zwiększa udziały w rynku zyskując nowe grupy klientów, co wiąże się z wyższym poziomem kosztów. Zysk netto w I kwartale wyniósł 4,52 mln złotych w porównaniu do 5,5 mln złotych wygenerowanych w I kwartale roku ubiegłego. Na poziomie zysku operacyjnego spółka zanotowała 5,9 mln złotych w porównaniu do 7,1 miliona złotych z analogicznego okresu w 2020 r.

„W I kwartale tego roku zanotowaliśmy poziom przychodów, który jest porównywalny ze sprzedażą jaką wygenerowaliśmy w… całym 2019 r. To pokazuje skalę wzrostu spółki, a z drugiej strony rosnącej wśród Polaków popularności złota jako celu inwestycyjnego. Niewątpliwie zwiększamy nasz udział w rynku, konkurując czasami z podmiotami, które stosują ceny dumpingowe albo dostarczają klientom kruszec dopiero po kilku tygodniach mimo przyjętej zapłaty z góry. W Mennicy Skarbowej inwestorzy mogą nabyć w zasadzie dowolną ilość złota na miejscu w oddziałach lub w sprzedaży online. Poziom zamówień na ten kruszec nadal jest wysoki i moim zdaniem nie zmieni się w perspektywie co najmniej kilku kwartałów. Złoto, podobnie jak mieszkania czy działki inwestycyjne, sprzedaje się jak ciepłe bułki, bo inwestorzy przy rosnącej inflacji, braku możliwości oszczędzania w bankach, nie mają zbyt wielkiego wyboru w szukaniu celów inwestycyjnych. Dodatkowo złoto to inwestycja na lata, trudno na niej stracić biorąc pod uwagę perspektywę 10 czy 15 lat- komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Wzrost wolumenu sprzedaży miał oczywiście wpływ na wzrost kosztów działalności operacyjnej. W I kwartale 2021 r. koszty działalności operacyjnej wyniosły 195,7 mln zł (wzrost o 72,3% w stosunku do I kwartału 2020 r.), z czego aż 98,2% stanowiła wartość sprzedanych towarów i materiałów. Bardzo wysoka sprzedaż spowodowała też wzrost kosztów usług obcych, związanych bezpośrednio ze sprzedażą oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, gdyż koszt większości usług obcych oraz wynagrodzeń pracowników w oddziałach Mennicy Skarbowej uzależniony jest od wysokości osiągniętych marż, które dyktuje popyt rynkowy. Trzecim bardzo istotnym czynnikiem, który wpłynął na wzrost kosztów działalności Emitenta, było wprowadzenie nowego podatku od sprzedaży detalicznej, który objął Spółkę od stycznia 2021 r. Niższy wynik na poziomie zysku netto był efektem zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego, który w poprzednich latach rozliczany był metodą uproszczoną (zaliczkową), a od stycznia 2021 rozliczany jest na bieżąco. Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wyniósł blisko 33 mln zł, czyli o blisko 10 mln zł więcej niż na koniec pierwszego kwartału 2020 r. Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia Klientów, które zostały odebrane dopiero w kwietniu, czyli po zakończeniu kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym kwartale. Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki panuje obecnie na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży. Analogicznie, w związku ze zwiększoną skalą zamówień, wzrosły też zaliczki na dostawy i usługi z 19 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2020 r. do 34 mln zł na koniec pierwszego kwartału 2021 r.

Mimo ogromnego zaangażowania w bieżące działania, Spółka systematycznie realizowała przyjęte w 2020 r. plany rozwoju działalności. W styczniu 2021 r., we współpracy z podmiotem partnerskim Bezpieczny Skarbiec, Mennica Skarbowa poszerzyła swoją ofertę o nową usługę – możliwość wynajmu indywidualnej skrytki depozytowej w jednym z największych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce. Skrytki, wyposażone w przenośny lokalizator GPS, spełniają najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i stanowią doskonałą alternatywę dla znacznie droższych skrytek bankowych. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród firm, jak i klientów indywidualnych – tylko w ciągu pierwszego kwartału ponad 20 proc. schowków zostało zapełnionych. Spółka konsekwentnie realizowała również plany związane z rozszerzeniem oferty w zakresie sprzedaży biżuterii. Poszerzeniu uległ asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem sklepów internetowych i oddziałów stacjonarnych Mennicy Skarbowej. Ponadto w pierwszym kwartale 2021 r., we współpracy ze sklepem partnerskim Jubiler.pl, Mennica Skarbowa przygotowała szereg kampanii promocyjnych dla swoich Klientów.