Mennica Skarbowa zanotowała w tym roku wzrost zysku o ponad 251% i przychodów o 83% w porównaniu do I kwartału 2021 r.

26.05.2022

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022r. spółka sprzedała 1,7 tony złota.

Na świecie rosną marże i popyt na złoto, a w Polsce prawdopodobnie padnie roczny rekord sprzedaży tego kruszcu.

Mennica Skarbowa, największy w Polsce dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych, zanotowała w I kwartale 2022 r. sprzedaż na poziomie 369,4 mln złotych czyli aż o 83% więcej niż w pierwszym kwartale 2021 r., gdy przychód wyniósł 202 mln zł. Spółka wygenerowała jednocześnie zysk netto na poziomie 15,8 mln zł w porównaniu do 4,5 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku, co oznacza wzrost o ponad 251%. Tym samym w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. Mennica Skarbowa wypracowała prawie 70% rentowności, jaką zanotowała w całym 2021 r. (23,1 mln zł).

Prezentowane wyniki to efekt rosnących marż na złocie oraz ogromnego popytu na ten surowiec, jaki obserwuje się na całym świecie, szczególnie w Europie Zachodniej. Bez wątpienia taka sytuacja wynika z trwającej wojny w Ukrainie, ale także wysokiej inflacji obserwowanej w większości państw na wszystkich kontynentach. W opinii Zarządu spółki należy się spodziewać dalszego wzrostu popytu na złoto w okresie średnioterminowym, a Polsce zapewne po raz kolejny zostanie pobity rekord sprzedaży tego kruszcu.

W pierwszych 3 miesiącach tego roku Mennica Skarbowa sprzedała 1,7 tony złota. Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszyły się wciąż sztabki o wadze 100g i 1 uncji, a także monety bulionowe, zwłaszcza Kanadyjski Liść Klonowy i Australijski Kangur Miesięcznie spółka realizowała kilka tysięcy transakcji sprzedaży złota, zarówno w swojej sieci stacjonarnej, jak i online.

„Popyt na złoto na całym świecie rośnie, szczególnie w Europie Zachodniej, ale także Rosji. Niestety, to z pewnością efekt wojny na Ukrainie, szczególnie jeśli chodzi o zakup mniejszych produktów z tego kruszcu, które są traktowane jako potencjalny środek płatniczy w niebezpiecznych czasach. Ale klienci inwestują w złoto także w odpowiedzi na kolejne rekordy inflacji oraz prognozy nadchodzącej recesji światowej gospodarki. Przewiduję, że zainteresowanie złotem na tym poziomie nie zmieni się przez najbliższe 3-4 kwartały. Jestem także przekonany, że jeśli nie zajdą żadne niespodziewane okoliczności to w Polsce pobity zostanie ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu, kiedy – jak szacujemy – Polacy kupili ponad 14 ton złota. Jeśli chodzi o wyniki Mennicy Skarbowej to należy podkreślić, że nasz rekordowy zysk, jaki zanotowaliśmy w I kwartale tego roku to z jednej strony efekt rosnących marż na całym świecie, a z drugiej – niższego poziomu kosztów i wyższej efektywności naszej spółki. Mennica Skarbowa systematycznie się rozwija, zwiększając sieć sprzedaży i swój udział w rynku.”komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Zarządu Mennicy Skarbowej.

Zysk na sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 18,4 mln zł, czyli ponad trzy razy więcej niż w pierwszym kwartale 2021 roku. Wzrost zysku ze sprzedaży wynikał ze wzrostu sprzedaży oraz większej marży. Wzrost marży był natomiast efektem trzech czynników: wzrostu sprzedaży mniejszych (wysokomarżowych) produktów, ograniczenia polityki rabatowej w związku z większym popytem oraz najwyższego kursu złota w historii oraz osłabienia polskiej waluty. Na tak dobry wynik wpływ miało również efektywne wykorzystanie przez Spółkę zgromadzonych zasobów magazynowych oraz niższe koszty osobowe w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Zysk na działalności operacyjnej kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł 18,5 mln zł, wobec 5,9 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku.

Wzrost wolumenu sprzedaży spowodował wzrost aktywów obrotowych Spółki. Stan towarów na koniec pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł 77,2 mln zł, co oznacza wzrost o 136% w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Wysoki stan towarów był wypadkową dwóch czynników. Część towarów stanowiły zamówienia Klientów, które zostały odebrane dopiero w kwietniu 2022 roku, czyli po zakończeniu kwartału. Drugą część stanowiły towary zgromadzone na poczet sprzedaży w kolejnym kwartale. Zaspokojenie ogromnego popytu, jaki panuje obecnie na rynku złota, wymaga bowiem zgromadzenia towaru w celu płynnej realizacji sprzedaży.

Jednocześnie w minionym kwartale Spółka wykonała kolejny krok w zakresie wdrożenia przyjętej strategii rozwoju, mającej na celu ciągłe poszerzanie sieci oddziałów stacjonarnych. W marcu, przy ul. Fordońskiej 2, otwarto oddział w Bydgoszczy – szesnasty punkt Mennicy Skarbowej na mapie naszego kraju i jednocześnie pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim. Uruchomienie kolejnego oddziału ma na celu zwiększenie sprzedaży oraz umocnienie pozycji Mennicy Skarbowej jako lidera rynku złota inwestycyjnego w Polsce.

Pierwszy kwartał 2022 roku był też bardzo istotny w zakresie prac nad finalizacją wdrożenia nowego systemu ERP. 1 stycznia 2022 roku Spółka rozpoczęła pracę na nowym systemie i od tego czasu kontynuuje jego integrację z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Wdrożenie to ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju działalności Mennicy Skarbowej i jest priorytetem dla Zarządu oraz całego zespołu. Innowacyjny system ERP umożliwia znaczne skrócenie procesów i wzrost efektywności poszczególnych działów firmy, a w efekcie pozwala skrócić cykl rotacji zapasów, który przekłada się na spadek kosztów finansowych, poprawę płynności i rentowności oraz przyspieszenie dostaw do Klientów. Wzrost efektywności otwiera również możliwości dalszego rozwoju sieci sprzedaży, a co za tym idzie – na zwiększanie udziału w rynku złota. Dodatkowym atutem rozwiązania ERP jest automatyzacja części procesów, co zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala na zmniejszenie kosztów tzw. back office. Wdrożenie systemu stanowi również jeden z kamieni milowych niezbędnych do umożliwienia Spółce przejścia na rynek podstawowy GPW.