Mennica Skarbowa zwiększa poziom dywidendy

1.07.2021

Akcjonariusze otrzymają 9,61 zł na akcję, co oznacza 9,61% zwrotu z inwestycji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Skarbowej, na wniosek akcjonariusza Jarosława Żołędowskiego – jednocześnie Prezesa Zarządu Spółki, podjęło uchwałę o zwiększeniu dywidendy z zysku za rok 2020. Spółka wypłaci 9,61 złotych na akcję zamiast proponowanych wcześniej przez Zarząd 6 złotych, co oznacza 9,61% stopy zwrotu z inwestycji. To jeden z najwyższych poziomów na rynku kapitałowym.

Na wypłatę dywidendy spółka przeznaczy 10 mln złotych. Reszta z zysku za rok 2020, kwota 4,9 mln zł, pozostawiona będzie jako zysk niepodzielony. Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 9 września, a dzień jej wypłaty – 22 września 2021 roku

„Spółka zanotowała w ubiegłym roku najlepszy okres w swojej historii, zarówno pod kątem przychodów, jak i rentowności. Co ważniejsze, w naszej ocenie zdecydowanie rośnie popularność złota jako celu inwestycyjnego wśród Polaków. Spółka wyraźnie zwiększyła także swój udział w rynku, co będzie skutkować wysokim poziomem przychodów także przy potencjalnej przecenie złota, bowiem zarabiamy zarówno na sprzedaży, jak i kupnie tego kruszcu. Perspektywy dla spółki w perspektywie średnioterminowej są bardzo dobre. Dlatego przy rosnącej inflacji zwiększyliśmy stopę zwrotu z inwestycji dla naszych akcjonariuszy do poziomu 9,61%, czyli jednego z najwyższych na rynku. Mam nadzieję, że pozwoli to nam na zwiększenie grupy osób zainteresowanych inwestowaniem w akcje Mennicy Skarbowej.”komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.