Akcjonariat

Bafago Sp. z o.o.*    

• Jarosław Żołędowski*     

• Aleksander Żołędowski     

• Pozostali

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Bafago Sp. z o.o.* 522.400 50,23% 50,23%
Jarosław Żołędowski* 69.530 6,68% 6,68%
Aleksander Żołędowski 52.469 5,04% 5,04%
Pozostali 395.701 38,04% 38,04%
Razem 1.040.100 100,00% 100,00%

 

Aktualnie w wolnym obrocie znajdują się akcje serii A oraz B w ilości 343.771 akcji, stanowiące 33,05% kapitału zakładowego Spółki.

* Pani Agnieszka Olewska – Członek Zarządu, oraz Pan Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu, w związku z posiadaniem po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. posiadają pośrednio akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A. Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,23% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.