Akcjonariat

Bafago Sp. z o.o.*

• Jarosław Żołędowski*

• Aleksander Żołędowski

• Pozostali

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Bafago Sp. z o.o.* 509.337 48,97% 48,97%
Jarosław Żołędowski* 56.477 5,43% 5,43%
Aleksander Żołędowski 39.628 3,81% 3,81%
Agnieszka Olewska 52.005 5,00% 5,00%
Pozostali 382.653 36,79% 36,79%
Razem 1.040.100 100,00% 100,00%

 

Aktualnie w wolnym obrocie znajdują się akcje serii A oraz B w ilości 343.771 akcji, stanowiące 33,05% kapitału zakładowego Spółki.

* Pani Agnieszka Olewska – Członek Zarządu, oraz Pan Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu, w związku z posiadaniem po 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Bafago Sp. z o.o. posiadają pośrednio akcje Spółki Mennica Skarbowa S.A. Bafago Sp. z o.o. posiada 522.400 sztuk akcji Spółki Mennica Skarbowa S.A. stanowiących 50,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 522.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mennica Skarbowa S.A., co stanowi 50,23% ogólnej liczby głosów spółki Mennica Skarbowa S.A.