Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez domenę https://www2.mennicaskarbowa.pl/ (dalej zwaną: Witryną) prowadzoną przez Administratora Danych Osobowych Mennicę Skarbową S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-013, ul. Jasna 1 (dalej zwana: Spółką). Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Spółka, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrowała zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Polityka cookies – jakie dane zbiera Witryna w sposób automatyczny? Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Państwa urządzeniu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Witrynę w celu:

 • dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (przy współpracy np. z Google);
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • połączenia ze stronami internetowymi takimi jak np. Facebook.

Pliki cookies wykorzystywane przez Witrynę mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Szczegółowe informacje o tym, jak zarządzać plikami cookies znajdziecie Państwo pod poniższymi linkami. Na urządzeniu stacjonarnym:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Na urządzeniu mobilnym:

 • Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

Korzystamy z plików cookies zamieszczanych na Państwa urządzeniach przez firmy zewnętrzne: Google Inc., Facebook Inc., w celu tworzenia statystyk i dopasowania oferty do oczekiwań Użytkownika. Profilowanie Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji do potrzeb Klientów. Profilowane informacje są przekazywane Klientom m.in. za pomocą newslettera, newslettera sms, wiadomości web push. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z bycia profilowanym poprzez wysłanie wiadomości email z prośbą o zaprzestanie profilowania na adres biuro@mennicaskarbowa.pl lub pisemnie na adres Mennica Skarbowa S.A., ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. Obok plików cookies Witryna może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Jakie dane zbiera Witryna? Witryna będzie od Państwa zbierała następujące dane osobowe: 1) nazwisko i imię, 2) adres zamieszkania, 3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu 6) numer NIP Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, jak również prawo wystąpienia z żądaniem ich usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@mennicaskarbowa.pl. Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych Państwa przeglądarka przesyła dane do naszego serwera. Dane te umożliwiają optymalizację naszych usług i zapewniają Państwu większe możliwości w zakresie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji. Dane są automatycznie gromadzone i przechowywane przez nas lub przez osoby trzecie w naszym imieniu. Możemy gromadzić informacje o Państwa komputerze dla celów administrowania systemem, a także wykorzystywać zagregowane dane do wewnętrznych analiz marketingowych. Są to dane statystyczne dotyczące aktywności i wzorców zachowania naszych użytkowników w zakresie przeglądania stron internetowych. Takie dane mogą obejmować w szczególności:

 • adres IP osoby odwiedzającej,
 • datę i godzinę odwiedzin,
 • łącze polecenia (witryna, z której odwiedzający został przekierowany na naszą stronę) strony odwiedzane w naszej witrynie,
 • informacje na temat używanej przeglądarki (typ i wersja przeglądarki, system operacyjny itp.).

Przy optymalizacji korzystamy ze współpracy z partnerem (np. Google). Jak zgromadzone dane są wykorzystywane? Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. Możemy wykorzystywać Państwa dane w następujący sposób:

 • aby zagwarantować, że treści zamieszczone w naszej witrynie są przedstawione w sposób najbardziej efektywny dla Państwa i dla Państwa komputera;
 • w celu weryfikacji Państwa tożsamości, odpowiadania na wszelkie Państwa zapytania skierowane do nas, obsługi Państwa wniosków i zapewnienia Państwu najlepszej obsługi,
 • w celu wykonywania naszych obowiązków wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a Państwem;
 • w celu umożliwienia Państwu korzystania z interaktywnych funkcji naszego serwisu w wybranym przez siebie czasie;
 • w celu powiadamiania Państwa o zmianach w naszych usługach, zmianach naszych zasad, warunków i polityk i/lub innych informacjach administracyjnych;
 • w celu zapewnienia Państwu świadczeń i usług jako użytkownikom stron internetowych;
 • w celu zarządzania i prowadzenia naszej dokumentacji;
 • w celu zarządzania Państwa członkostwem na stronach;
 • w celu przechowywania wszelkich stworzonych przez Państwa list życzeń, a także udostępniania ich innym osobom;
 • w celu umożliwienia Państwu uczestniczenia w konkursach i promocjach, a także zarządzania takimi akcjami. W ramach niektórych takich działań ustanowiono dodatkowe zasady, które mogą zawierać dodatkowe informacje, jak wykorzystujemy i ujawniamy Państwa dane osobowe;
 • w celu zapobiegania lub wykrywania nadużyć lub oszustw za Państwa wyraźną zgodą, możemy kontaktować się z Państwem, korzystając z podanych przez Państwa danych kontaktowych (np. zwykłą pocztą, pocztą elektroniczną, SMS-ami, telefonicznie lub za pośrednictwem innych kanałów elektronicznych), w celach marketingowych, reklamowych i badania opinii. Przykładowo, dotyczy to informacji odnoszących się do produktów, handlu elektronicznego, ofert specjalnych i promocji Mennicy Skarbowej, jak również informacji na temat otwierania lokalnych sklepów i ich działalności;
 • w celu kontaktowania się z Państwem i przekazywania informacji, które są dla Państwa szczególnie interesujące, dane na temat Państwa ogólnej interakcji z Mennicą Skarbową;
 • lojalnościowych, Państwa ocen i opinii o produktach, historii Państwa kontaktów z naszym działem obsługi klienta, Państwa wyników dotyczących kliknięć/otwarć biuletynu, Państwa zachowań w zakresie przeszukiwania sieci (śledzenia sieci), rodzajów biuletynów subskrybowanych przez Państwa udziału w promocjach lub wydarzeniach, a także korzystania przez Państwa z aplikacji mobilnych), będą agregowane, analizowane i wykorzystywane.

Okres wykorzystywania przekazanych przez Państwa danych osobowych nie będzie dłuższy niż przez okres odwołania zgody, przedawnienia roszczeń z wykonania umowy bądź wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zależności od przypadków. Czas przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • trwania umowy sprzedaży niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej niż w terminie niezbędnym celem należytego dochodzenia roszczeń z umowy sprzedaży bądź przechowywania na poczet prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa;
 • w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych, do momentu wypisania się przez Klienta z Newslettera, zgłoszenia przez niego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego albo do momentu wycofania przez niego zgody na przetwarzanie danych, a po tym okresie maksymalnie przez okres 4 lat – czyli przez okres w którym może pojawić się potrzeba udowodnienia przed organami władzy państwowej (włączając w to wszelkiego rodzaju organy, sądy i urzędy), że działania marketingowe Sprzedawcy wobec Użytkownika były zgodne z prawem, do ochrony potencjalnych roszczeń.

Polityka Informacyjna O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail bądź numer telefonu komórkowego będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Mennicy Skarbowej. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie na zasadach obowiązujących zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Udostępnienie informacji Witryna dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Jedynie uprawnieni pracownicy mają bezpośredni dostęp do Państwa danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.  W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem loginu oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@mennicaskarbowa.pl. Macie Państwo prawo w zakresie danych osobowych do:

 • żądania dostępu do nich,
 • sprostowania,
 • uzupełnienia,
 • usunięcia lub ograniczenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych,
 • dostępu do danych osobowych, w tym m.in. do zapytania o celach przetwarzania, zakresu przetwarzanych, komu ujawniane są dane osobowe, okresie przechowywania danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Witrynę danych osobowych Użytkowników i Klientów,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem. Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych Dostęp do danych Klientów mają: pracownicy Spółki odpowiedzialni za obsługę i serwisowanie Witryny oraz podmioty współpracujące, w tym obsługujące systemy informatyczne, wsparcie IT. Inne strony internetowe W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Pytania i zastrzeżenia Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@mennicaskarbowa.pl Zmiany polityki prywatności Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W takim przypadku Klient otrzymuje informacje o proponowanych zmianach wraz z prawem do usunięcia konta w serwisie internetowym.